аавуудын хөгжилтэй байдал.

Саналаа өгөөрэй:

СЭТГЭГДЭЛ:
Ивээн тэтгэсэн саналууд