анх удаа давхар шодой авах.

Саналаа өгөөрэй:

СЭТГЭГДЭЛ:
Ивээн тэтгэсэн саналууд